" אין איש יודע יומו "​

 

כה עצוב הוא המצב שבו בני משפחה/מכרים הופכים חסרי ישע ובלתי אחראים לעניניהם ונזקקים לסיוע מהזולת בכל החלטה ,רכושית , משפטית ,רפואית(להלן: חסר הישע").

לאחרונה חוקק תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962 אשר נותן מענה מתוכנן למצב הקשה הנ"ל וחוסך את הצורך בפניה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס .

 

ובמה מדובר ?

מינוי אפוטרופוס הנו הליך חיוני ל"חסר הישע" אך כרוך במורכבות לאפוטרופוס הממונה בשל כך שמחייב מעקב וביקורת קבועים של האפוטרופוס הכללי  ולעתים גם של בית המשפט על פעולותיו של  מי שהתמנה כאמור להיות אפוטרופוס .

כדי לחסוך את ההליך המכביד הנ"ל הקנה המחוקק לאחרונה אפשרות לכל אחד מאיתנו לקבוע בחייו ובעודו כשיר, מי כיצד יראו חייו ומי יקבל החלטות במקומו,בעת שיהפוך חסר ישע. ייפוי כח חוסך את הצורך למנוי אפוטרופוס בבוא העת ,ומקנה למיופה הכח את הסמכות לקבל החלטה במקומו של חסר הישע בכל התחומים שקובע הממנה מראש . התחומים יכולים להיות רפואיים , רכושים או אחרים. מיופה כח צריך צריך להיות אדם שיש עמו יחסי אמון מלאים ובהסכמתו.

יפוי כח מתמשך  הנו חשוב שכן מאפשר לאדם לתכנן בכבוד ומראש את  השלב האחרון בחייו.

ייפוי כח כזה נערך ומונפק ע"י עורכי דין שהוסמכו לכך ע"י משרד המשפטים (ומשרדינו נמנה ביניהם).

הנכם מוזמנים לפגישת היכרות(ללא תשלום) לצורך קבלת הסבר בדבר מהותו של ייפוי הכח.

האתר בבניה