" אין איש יודע יומו "​

 

כה עצוב הוא המצב שבו בני משפחה/ מכרים הופכים לחסרי ישע ובלתי אחראים לעיניניהם ונזקקים לסיוע מהזולת בכל החלטה, רכושית, משפטית, רפואית (להלן: "חסר הישע").

מצאנו לנכון להביא לידיעתכם כי לאחרונה חוקק תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962 אשר נותן מענה ל"חסר הישע" וקרוביו, וחוסך את הצורך בפניה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס. 

 

ובמה מדובר?

מינוי אפוטרופוס אשר היה (עד לשלב התיקון לחוק), הפתרון היחידי ל"חסר הישע" הנו הליך מורכב, ומחייב הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, מעקב וביקורת קבועים של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, לרבות הגשת דוחו"ת תקופתיים ולעתים גם בקרה מטעם בית המשפט, על פעולותיו, של מי שהתמנה כאמור להיות אפוטרופוס. 

כדי לחסוך את ההליך המכביד הקנה המחוקק לאחרונה, אפשרות לכל אחד מאיתנו לקבוע (בעודו כשיר), כיצד יראו חייו ומי יקבל החלטות במקומו, בעת שיהפוך חסר ישע. 

הליך זה שבו ממנה אדם מיופה כח במקומו, חוסך את הצורך למינוי אפוטרופוס בבוא העת. 

בהליך זה מקבל מיופה הכח את הסמכות לקבל החלטה במקומו של "חסר הישע" בכל התחומים שקובע הממנה מראש. התחומים יכולים להיות רפואיים, רכושיים או אחרים. 

מיופה כח צריך להיות אדם שיש עמו יחסי אמון מלאים ובהסכמתו. 

"ייפוי כח מתמשך" הנו כלי חשוב שמאפשר לאדם לתכנן בכבוד ומראש את השלב האחרון בחייו. 

ייפוי כח כזה נערך ומונפק ע"י עורכי דין שהוסמכו לכך ע"י משרד המשפטים. משרדנו הוסמך לעריכת מסמכים מסוג זה. 

 

 מופנים להנחיות לדוגמא שמעלות את השאלות שלגביהן מומלץ לקבל החלטה לצורך עריכת ייפוי כח מתמשך

 

 הנכם מוזמנים לפגישת ייעוץ ראשונית בנושא זה (ללא תשלום).

 

האתר בבניה