הישגים מענינים

___________

בתחום הפחתת חיובי ארנונה (שבו חשופות חברות ופרטיים לשינויים בחיובי הארנונה הנעשים ע"י הרשויות המקומיות ובסכומים גבוהים ביותר).משרדנו מייצג את לקוחותינו בהגשת השגות ועררים, ערעורים מינהליים או עתירות מינהליות הכל בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו 1976 וכן חוק בתי המשפט לענינים מינהליים התש"ס 2000.

בניהול הליכים אלו אנו שואפים להגיע לחיובים מינימאלים ללקוח ומשיגים  זאת באמצעות הסדרי פשרה מיטביים, אליהם אנו מגיעים במסגרת ההליכים המשפטיים המנוהלים על ידינו מול הרשויות השונות.

 

נפרט דוגמאות :

 

 1. במסגרת הליכי ערר ועתירה מינהלית בעת"מ 25579-01-11 (מחוזי מרכז) ובפשרה הופחתו חיובי ארנונה שדרשה עיריית לוד מסך של כ-5,500,000 מליון ש"ח לסך של 950,000 ש"ח בלבד. דרישת העירייה לחיוב מבנה מחסן בגין כל שטחי המדפים בהם אוחסנה סחורה - בוטלה.

 2. במסגרת הליכי ערר בתיק ועדת ערר  14/09 (אשדוד) כנגד דרישת ארנונה של עיריית אשדוד בוטלו בהסדר פשרה חיובי ארנונה על כל שטחי מדפים בהם אוחסנה סחורה וכן בוטל שינוי סיווג המחסן דבר שהביא להפחתה בחיובי הארנונה של כ-150,000 ש"ח לשנה.

 3. במסגרת הליך ערר כנגד דרישת ארנונה של מועצה אזורית חבל מודיעין ששינתה סיווג הנכסים תוך העלאה דרמטית של החיובים הושגה פשרה מכוחה השיבה העירייה ללקוח סך של 286,000 ש"ח.

 4. במסגרת הליך השגה על דרישת ארנונה של עיריית אילת בוטלה בהסכם עיקר דרישת העירייה לשינוי סיווג האתר מבית מלאכה למחסן, וכן בוטלה הדרישה לחיוב רטרואקטיבי של הלקוח. ההסדר הביא לחסכון בארנונה ללקוח שהסתכם בכ-224,000 ש"ח.

 5. בעקבות הליכי השגה וערר על דרישת ארנונה של מועצה אזורית חבל מודיעין שהוסיפה לחיוב הלקוח שטח של 860 מ"ר בגין שימוש בגג הבנין בוטלה הדרישה. ההסדר הביא לחסכון בארנונה של כ-500,000 ש"ח ללקוח.

 6. בעקבות מו"מ עם עיריית חיפה בטרם הגשת תביעה הוכר חניון של מגדל בית הפנינים כ"נכס הרוס" שאינו בר ארנונה ובוטלו חיובים של כ-4,000,000 מליון ש"ח.

 7. במסגרת עתירה מינהלית כנגד עיריית אשדוד בע"ת 51400-01-16 (מחוזי באר שבע) לוגיסטיקר בע"מ כנגד עריית באר שבע שהיתה מלווה בהליכי השגה וערר מקבילים, בוטלו כל דרישות העיריה לשינוי סיווג הנכס והגדלת שטחו. כתוצאה מכך הושג ללקוח חסכון בארנונה של כ-1,050,000 ש"ח. 

 8. עת"מ 20188-10-11(מחוזי באר שבע) ארכיב 2000 בע"מ נ' עיריית אשדוד. העירייה שיגרה חיוב תוספת ארנונה שהגדיל את שטח הנכס מ11,000 מ"ר ל 44,000 מ"ר. במסגרת הליכי ערר ועררים מינהליים מקבילים הושגה פשרה עם עיריית אשדוד. במסגרת הפשרה דרישת העירייה לחיוב מדפים בהם אוחסנה סחורה בוטלה. הסדר הפשרה הביא ללקוח לחסכון ארנונה העולה על 10,000,000 ש"ח.

 9. במסגרת עתירה מינהלית 20998-10-16 (מחוזי נצרת) והליכי השגה הושגה פשרה עם עיריית נצרת  שבה בוטלה ברובה דרישת העירייה לחיוב שטחים נוספים במבנה תעשייה, שונו סיווגים לסיווגים "זולים" מהחיוב שנדרש. הסדר הפשרה הביא לחסכון מצטבר בארנונה של כ-9,000,000 ש"ח ללקוח.

 10. במסגרת עתירה מינהלית בתיק 58854-03-17 איזנברגר נ' עריית ק. ביאליק (מחוזי חיפה)חזרה בה עיריית ק. ביאליק מדרישת ארנונה בסך של כ-880,000 ש"ח והלקוח שילם בפשרה 55,000 ש"ח בלבד. חסכון בארנונה של כ830,000 ש"ח.

 11. עת"מ 31919-03-17 גלובוס בע"מ נ' עיריית אשדוד( מחוזי באר שבע). משרדנו ייצג את חברת גלובוס שנדרשה ע"י עיריית אשדוד לשלם תוספת ארנונה של כ-5,000,000 ש"ח במסגרת הסדר פשרה הופחת החיוב ל-600,000 ש"ח דבר שהביא לחסכון בארנונה ללקוח של 4,400,000 ש"ח.

 12. עת"מ 62837-06-17 גלובוס בע"מ נ' עיריית באר שבע(מחוזי באר שבע) וכן ע"א 5107/17 (ביהמ"ש העליון). משרדנו ייצג את חברת גלובוס בע"מ אשר נדרשה ע"י עיריית באר שבע לשלם תוספת ארנונה בסך של 3,406,000 ש"ח בגין שינוי סיווג וגודל נכס. במסגרת ההליכים המשפטיים שנוהלו הופחתה הדרישה לכמחצית. ללקוח נצבר חסכון בארנונה בסך כ-2,000,000 מליון ש"ח. 

 13. עת"מ 28782-03-18 קולנוע עצמון נ' עיריית חיפה (מחוזי חיפה) וכן ת.א.37683-03-18 קולנוע עצמון נ' עיריית חיפה (שלום חיפה ). משרדינו ייצג את חברת קולנוע עצמון אשר נדרשה לשלם ארנונה בסך 5.3 מליון ש"ח . לטענת  העותרת סכום הארנונה התיישן. במקביל להגשת העתירה המינהלית הוגשה גם תביעה  נזיקית לבית המשפט השלום כנגד העירייה לניהול מו"מ שלא בתום לב במשך 13 שנים שענינו פרען חוב הארנונה.לאור שילוב ההליכים לעיל נאותה עיריית חיפה להפחתה של 50 אחוז בסכום הארנונה.

 14. ירון חנני בע"מ נ' חיים משגב ואח ת.א. 1884/10/15 מחוזי חיפה. תביעה נזיקית ייחודית להכרה באחריות מנהלים לחובות  האגודה כלפי קבלן כח אדם בהקשר של קריסת תאגיד עוף העמק .התיק נסתיים בפשרה.

 15. ת.א. 5908-11-16(שלום חיפה) אריגים תוצרת ארצנו בע"מ נגד תאגיד מי כרמל בע"מ ועירית חיפה- תביעה כספית  ייחודית להשבת היטל ביוב ששולם בגין מבנים שנהרסו ובמקומם נבנו מבנים חדשים. במסגרת תיק זה נתבעה גם עירית חיפה לאחריות נזיקית לשיפוי בגין מחדליה באי גביית היטלים קודמים במועד. התביעה נסתיימה בפשרה ובה חוייב תאגיד מי כרמל להשיב חלק משמעותי מההטלים שנגבו.ת.א. 

 

תביעות כלליות :

 1. ת.א. 520/08 י. חנני בע"מ נ' מילועוף בע"מ (מחוזי חיפה). משרדנו ייצג את התובעת חברת י. חנני בע"מ. במסגרת הסדר פשרה שולם לתובעת סך של 12,000,000 ש"ח ע"י חברת מילועוף בע"מ.

 2. ת.א. 1884-10-15 י. חנני בע"מ נ 'רודן ואחרים המדובר בתביעה ע"ס כ-3 מליון ש"ח שעילתה רשלנות מנהלים ואחריותם במסגרת תפקידם כמנהלי ובעלי תפקיד במשחטת עוף העמק שקרסה כלפי צד' ג' שהנה התובעת שנתנה שרותי שחיטה למשחטה. נושא אחריות מנהלים הנו נושא מורכב ובתי המשפט אינם נוטים להטיל אחריות כזו אלא במקרים חריגים. במסגרת תיק זה הושגה פשרה בין הצדדים אשר פרטיה חסויים.

 3. ע"שא 6664-04-12 זמיר שרותי כח אדם נ' ר.ס.סיטי בע"מ (מחוזי באר שבע) משרדנו ייצג את חברת זמיר שרותי כ"א בע"מ. המדובר בערעור על החלטת מפקח על רישום מקרקעין אשר בפסק דינו הטיל על חברת זמיר בע"מ חיוב בגין דמי ניהול של נכס בו שכנו משרדיה בצרוף ריבית חריגה שהביאה את החוב ללמעלה ממליון ש"ח. בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע נקבע כי החוב יועמד על כ-38,000 ש"ח בלבד ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית,תוך ביטול הריבית החריגה אותה אישר המפקח. פסק הדין הקטין את חיוביה של חברת זמיר במאות אלפי שקלים והעמידם על סכום סביר.

 4. ת.א.35999-10-13 (שלום באר שבע) זו תביעת שכר טירחה שהגיש עוה"ד דוד כהן כנגד חברת זמיר כ"א בע"מ בגין ייצוגה בהליך הנ"ל שבו חוייבה בתשלום אדיר לחברת הניהול רסקו סיטי (ואשר הוטן בערעור). במסגרת הליך זה נתקבלה טענה חב' זמיר (אשר יוצגה ע"י משרדנו) כי עוה"ד כהן התרשל בייצוג ולכן לא מגיע לו שכ"ט הנתבע על ידו  בתביעה. 

 5. משרדנו ייצג את המבקשת, מ. אדלר הנדסה בע"מ (להלן: "המבקשת") ברע"א 1242/15 מ.אדלר הנדסה בע"מ נ' יחזקאל קטן –בית המשפט העליון (מפי כב' השופט י' דנציגר ובהסכמת כב' השופט צ' זילברטל וכב' השופט מ' מזוז) נתן בהחלטה תקדימית רשות ערעור ודן בערעור גופו בשל חשיבותה המשפטית של הסוגיה שהועלתה בערעור. בתיק חריג זה התערב בין היתר ביהמ"ש המחוזי בפסק בורר ששלל הוצאות משפט ושכ"ט מהתובע (המשיב בערעור) הגם שזכה באופן חלקי בתביעתו וזאת בשל התנהלותו והתנהלות בא כוחו הקלוקלת בהליך הבוררות. ביהמ"ש המחוזי חייב את המערערת בשכ"ט עוה"ד הוצאות בסך 200,000 ₪. קביעה חריגה זו הביאה להגשת הבר"ע אשר  העלתה לדיון את השאלה מהן אמות המידה להכרה בערעור שלישי(בר"ע) על הכרעת בורר.  

 6. ס"ע 25134/08/11 אורי אלון נ' סינוגה בע"מ (ביה"ד לעבודה חיפה)-תביעת פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. משרדנו ייצג את התובע והושג הסדר פשרה אשר מוגן בסודיות לפי דרישת הנתבעת.

 

תובענות ייצוגיות :

משרדנו ייצג לקוחות בתביעות ייצוגיות אשר בהן השיגו פשרות שמטיבות עם הציבור ומתקנות את העוול שנעשה. חלקן של התביעות הנו כנגד חברות להשכרת רכב בנושא עלויות מילוי מיכל דלק וחלקן בנושא תאונות ועלויות תיקונן. להלן פרטי התיקים :

 1. ת"צ 1486/09 מאיר ייגר נ' קשר רנטאקאר בע"מ (הרץ) (מחוזי תל אביב).

 2. ת"צ 1487/09 בוריס כהן נ' קל אוטו בע"מ (מחוזי תל אביב).

 3. ת"צ 31740/13 מעיין ברוש נ' שלמה סיקסט בע"מ (מחוזי תל אביב).

 

 

חוות דעת והסדרים עם שלטונות מיסוי מקרקעין / רמ"י -

משרדנו עוסק במסגרת העיסוק בנדל"ן נגם במציאת פתרונות יצירתיים "לתקלות מס". פתרונות אלו נעשים במסגרת דין ודברים מול נציגי שלטונות המס ובהסדרים. לדוג' -

 1. משפחה בחיפה אשר ביתה נשרף ורכשה דירה חדשה במקומה נדרשה לשלם מס רכישה גבוה במסגרת רכישת הדירה החדשה וזאת עקב העובדה שסווגה ע"י שלטונות מיסוי מקרקעין "כמרובת דירות" לפי חוק מיסוי מקרקעין. בעקבות הליכי "פרה רולינג" ארוכים שניהלנו מול המחלקה המקצועית במיסוי מקרקעין התקבלה עמדתנו כי הדירה השרופה אינה צריכה להחשב כדירה. בעקבות קביעה זו זכו לקוחותינו בחסכון במס רכישה של כ200,000 ש"ח. 

 2. משפחה שמכרה משק חקלאי בחוף כרמל וניהלה הליך של השגה מול מינהל מקרקעי ישראל בענין דמי היתר שעליה לשלם בעקבות המכירה. לפני הליך ההשגה שולם על ידה מס השבח הנגזר מהעסקה. העסקה נסתיימה במשרד אחר. מבדיקה מקרית של התיק במשרדנו (לאחר סיום העסקה) הסתבר כי בחישוב מס השבח ששולם לא נלקחו בחשבון דמי הסכמה. בעקבות פנייתנו המאוחרת לשלטונות מס השבח נפתחה השומה והוכרו דמי ההיתר ששולמו ע"י הלקוח הוא זכה להחזר מס שבח ששילם של כ-185,000 ש"ח.

  

 

 

 

 

האתר בבניה